Projekt Online lektorství angličtiny na ZŠ

O projektu online lektorství

Již od listopadu minulého roku probíhá na šesti školách v Královéhradeckém kraji projekt Online lektorství angličtiny pro základní školy. Projekt obohacuje výuku angličtiny na ZŠ hodinami s rodilými mluvčími připojenými na dálku formou internetové videokonference. Do hodiny se připojují až čtyři lektoři, každému z nich je přiřazen tým žáků.

Smysl online lektorství

Žáci nižších ročníků procvičují základní dovednosti a jsou motivováni k dalšímu studiu. Starší žáci odbourají obavy z použití jazyka v praxi. Všichni zúčastnění posilují klíčové kompetence – komunikační dovednosti, práce v týmu, schopnost přemýšlet a propojovat různé vědomosti a také umění orientovat se v multikulturní společnosti.

Projekt ověřuje vhodnost metody již používané v zahraničí v našich podmínky. Pro účely projektu jsou připravovány speciální výukové materiály a funguje také webový portál pro provozní podporu metody.

Fotografie z hodin.

Řešitel a partneři projektu

Projekt reší společnost Open-IT v odborné spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Do projektu jsou zapojeny tři partnerské základní školy z Hradce Králové (Habrmanova, Štefcova, Mandysova) a také základní školy v Jičíně, Chlumci n./C a Nechanicích. Projekt se setkal s pozitivní odezvou jak ze strany učitelů, tak i ze strany žáků a jejich rodičů, kteří v projektu vidí možnost přiblížit se současným vysokým nárokům na mluvenou angličtinu. Pro projektový je tato zpětná vazba motivací pro neustálé zkvalitňování aktivit projektu ke spokojenosti všech, kteří se projektu účastní.

Kam dál..