Vytvořené materiály pro použití v hodinách

V rámci projektu byly vytvořeny tři kurzy pro použití jako rozšíření nebo obohacení hodin anglického jazyka na základních školách. Kurzy počítají s připojením několika lektorů z Filipín současně do jedné vyučovací hodiny. Každý lektor komunikuje s přidělenou skupinkou 4-5 žáků.

Každý kurz sestává z metodických pokynů pro lektora (zejména popis aktivit v jednotlivých hodinách kurzu) a přílohy s obrazovým materiálem ke sdílení se studenty v hodinách. Pro nekomerční použití pro cílovou skupinu žáků ZŠ jsou materiály volně k dispozici. Máte-li o ně zájem, prosím, neváhejte nám napsat. Rádi Vám je pošleme.

Upozorňujeme pouze, že není dovoleno komerční použití, ani použití pro jinou cílovou skupinu, redistribuce materiálů ani umísťování na jiné webové stránky nebo v jakékoliv počítačové síti.