Aktuality a tiskové zprávy projektu

Krátký kurz "Základy on-line lektorství"

(31. 12. 2012 - nový obsah)

Na webové adrese lms.o-it.info je k dispozici krátký kurz nazvaný Základy on-line lektorství. Vstup pro hosty je možný po zadání hesla "netlektor".

Na více než 500 školáků čekají jejich netlektoři

(31. 7. 2012 - tisková zpráva)

Prázdniny zanedlouho vystřídá nový školní rok. Přibližně pět set dětí z pátých až devátých tříd ze šesti škol v kraji s novým školním rokem se může těšit na další kontakty se svými „netlektory“. Takové slovo v žádném slovníku nenajdete, alespoň zatím. Přišly s ním asi vůbec poprvé děti samy. Netlektoři jsou skuteční lidé z masa a kostí. Od lektorů běžných je odlišuje to, že pracují ze svého domova na druhé straně světa, do třídy jsou připojeni přes Internet a s dětmi si během hodin angličtiny povídají prostřednictvím obrazovky počítače. Vše probíhá v rámci unikátního pilotního projektu Online lektorství angličtiny pro základní školy, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu a jinde v Česku zatím nemá obdoby.

Žáci dostali v závěru školního roku možnost projekt zhodnotit. Prostřednictvím projektového webu jsme se jich ptali například, jak se jim hodiny líbily. „Děláme zajímavé věci, do kterých přispíváme svými názory,“ odpověděla Anna. „Komunikace s cizinci je pro žáky podle mě větším osvěžením mozku než to jak sedíme v lavicích a většina z nás nic nedělá, tím že nás je míň se víc dostaneme ke slovu,“ doplňuje Monika. V čem konkrétně jste se zlepšili? „Naučila jsem se komunikovat s lidmi z jiného kontinentu,“ říká Barbora. „Už se tolik nestydím mluvit cizím jazykem,“ pochvaluje si Jana. „Přestávám se bát mluvit s cizinci, získávám sebedůvěru,“ hodnotí Karolína. Co jste si z hodin odnesli? „Dobrou náladu a příjemný pocit,“ říká Pavel. „Po této zkušenosti bych ráda studovala angličtinu i nadále,“ svěřuje se se svým záměrem Jana. Kateřina vzkazuje: „Tento projekt se vám velice vydařil a přála bych si v něm pokračovat i v budoucnosti. Moc vám děkuji, že jsem se ho mohla zúčastnit a v dalším roce nashledanou.“

Jiné otázky umožnily názory žáků zpracovat i statisticky. Například zavést online lektorství do výuky i na ostatních základních školách 53 % žáků určitě doporučuje, 31 % zvolilo možnost „asi ano“, 13 % by to udělalo možná, a těch kteří soudí, že zavádění online lektorství by bylo zbytečné („asi ne“, „určitě ne“), jsou pouhá 3 procenta. Ptali jsme se i rodičů. Reakce přišla ze 119 domácností a rodiče se téměř bez výjimky shodli, že jsou rádi že jejich děti byly do projektu zařazeny, 73 % rodičů je rádo „velmi“. Záležitost s projektem výstižně shrnul jeden z účastníků, Robin, slovy: „JO FAKT HUSTÝ“. Více, včetně obrázků a toho odkud vlastně lektoři pocházejí, se dozvíte na projektovém webu www.netlektor.cz.

Filipíny: Nejlepší v obchodní angličtině na světě

(30. 4. 2012 - tisková zpráva)

Filipíny byly jmenovány zemí s nejkvalitnější obchodní angličtinou. Podle studie provedené společností GlobalEnglish Corporation předběhly Filipíny i USA.

Společnost GlobalEnglish zveřejnila výsledky Indexu obchodní angličtiny (BEI), jediného indexu, který měří kvalitu obchodní angličtiny na pracovišti. Výsledky ukazují, že ze sedmdesáti šesti zkoumaných zemí celého světa, pouze Filipíny dosáhly hodnocení nad 7 bodů, „což je hranice BEI, pro kterou platí vysoká kvalita, která značí schopnost ujímat se aktivní role v obchodních jednáních a plnit celkově komplexní úkoly.“

“To je zvláště zajímavé, protože Filipíny, země s desetinovou populací oproti Indii, nedávno předhonily Indii v počtu lidí zaměstnaných v call centrech. Více než 400000 Filipínců je v současnosti zaměstnáno v call centrech, tedy asi o 50000 víc než v lidí v Indii,” říká studie.

Filipíny s hodnocením 7.11, jedinou zemi pokročilé úrovně, následuje Norsko (6.54), Estonsko (6.45), Srbsko (6.38) a Slovensko (6.19) v první pětce. GlobalEnglish poznamenává, že dovednosti v obchodní angličtině jsou ukazatelem míry ekonomického vzrůstu a obchodních úspěchů. “Není tedy překvapením, že jak Filipíny, tak Norsko — jediné dvě země, které se umístily v první pětce v roce 2011 i 2012 — zažívají ekonomický růst, podle aktuálních hodnot HDP ze Světové banky,” dodává.

Mezitím, země potýkající se s krizí (Japonsko, Itálie a Mexiko) a země s rychle rostoucími trhy (Brazílie, Kolumbie and Chile) získali hodnocení pod 4,00 body v kvalitě obchodní angličtiny, což je staví do značné nevýhody v konkurenci na mezinárodním trhu, zmiňuje studie. Studie dále zdůrazňuje, že změny úrovně schopností z globálního hlediska ohrožuje i anglicky mluvící země.

“Překvapením je pokles BEI hodnocení u pracovníků v USA z 6.9 na 5.09 od roku 2011, což se přisuzuje faktu, že velká část absolventů testu pochází ze zahraničí,“ pokračuje zpráva. Zbytek světa obdržel hodnocení začátečník nebo základní úroveň. Průměr BEI v roce 2012 na škále od 1 do 10, kterého se účastnilo více než 108000 absolventů z celého světa, je 4,15 což je méně než 4,46 z minulého roku.

Téměř 4 z 10 (38.2 %) pracujících ze 76 obdrželi hodnocení začátečníků v obchodní angličtině, což obecně znamená, že nejsou schopni rozumět nebo se domluvit, ať už online nebo tváří v tvář, dále nemůžou pracovat s odbornými emaily nebo reagovat na komplexní a akutní problémy v obchodním prostředí, říká studie. Dále většina pracujících (60,5 %) ze zapojených zemí dosáhla hodnocení mez 4,0 až 7,0, tedy před pokročilou úrovní, což značí neschopnost aktivně se účastnit úkolů, které jsou relativně komplexní, např vývoje prezentací nebo jednání se zákazníky či partnery, dodává studie.

GlobalEnglish zdůrazňuje, že BEI z roku 2012, který ukázal nedostatečnou kvalitu obchodní angličtiny, je dokladem ohrožení produktivity společností, průmyslu a ekonomiky specifické pro danou zem. “Nedostatečná kvalita obchodní angličtiny škodí mezinárodnímu obchodu a loňský Index obchodní angličtiny naznačuje, že budou tlačeny k co nejlepším výsledkům při testování v roce 2012,” říká Tom Kahl, prezident GlobalEnglish.

“Na doplnění mezer v angličtině a zajištění dostatečné úrovně angličtiny u zaměstnanců by měl být kladen velký důraz, a to zvláště u nadnárodních společností. „Aktivní plynulost“, schopnost uceleně komunikovat a spolupracovat s mezinárodními společnostmi, může zajisti významný vzrůst zisků,“ dodává prezident Kahl.

Se svým sídlem v Brisbane, Kalifornie, GlobalEnglish spolupracuje s nadnárodními společnostmi – včetně firem Cisco, Procter a Gamble, HSBC, Phzer – aby zlepšovali kvalitu obchodní angličtiny u pracovní síly na celém světě.

Následuje seznam deseti nejlepších a nejhorších zemí dle úrovně obchodní angličtiny podle indexu BEI 2011:

10 nejlepších zemí:
 1. Filipíny
 2. Norsko
 3. Srbsko
 4. Slovensko
 5. Austrálie
 6. Malajsie
 7. Indie
 8. Litva
 9. Singapur
 10. Kanada
10 nejhorších zemí:
 1. Arménie
 2. Cote d'Ivoire
 3. Tajwan
 4. Honduras
 5. Kolumbie
 6. Chile
 7. El Salvador
 8. Saudská Arábie
 9. Izrael
 10. Brazílie

Zdroj: http://freelanceu.net/2012/04/27/worlds-best-country-in-business-english-is-the-philippines/