Provozní podpora hodin s online lektory

Funkce

V této sekci jsou shromážděny funkce pro podporu hodin s lektory, například pro rezervace, sdílení metodických listů, hlášení z hodin apod.